Procedures

De ambtenaar die geconfronteerd wordt met1 een besluit van de overheidswerkgever waar hij het niet mee eens is kan via verschillende wegen het besluit beinvloeden of aanvechten. De ambtenaar kan door middel van juridische procedures, (voorgenomen) besluiten van de overheidswerkgever trachten af te wenden. De ambtenaar heeft daartoe in een aantal stadia (juridische) mogelijkheden om de (voorgenomen) besluitvorming te beinvloeden.

Disciplinaire onderzoeken
zienswijze
Bezwaarschriftenprocedure
Beroepsprocedure
Hoger Beroepsprocedure
Voorlopige voorziening