Ziekte

Indien het overheidsorgaan een dergelijke ontslaggrond hanteert, betekent dit, dat zij van mening is, dat de desbetreffende ambtenaar na (langdurige) ziekte niet meer zal (kunnen) terugkeren in zijn\een functie. Aan een dergelijke ontslaggrond, zijn (over het algemeen) een drietal voorwaarden verbonden:

De ambtenaar is reeds 24 maanden (aaneengesloten) ziek;
Volgens de bedrijfsarts is het niet aannemelijk, dat de ambtenaar na 6 maanden (na de hiervoor genoemde 24 maanden) terug zal keren in zijn functie;
Er is voor de ambtenaar binnen het overheidsorgaan na zorgvuldig onderzoek geen andere passende of gangbare functie voorhanden.
Indien aan de voorwaarden niet is voldaan, is een ontslag op grond van ziekte (nog) niet aan de orde.