Reorganisatie

Indien het overheidsorgaan een dergelijke ontslaggrond hanteert, betekent dit, dat zij van mening is, dat voor de desbetreffende ambtenaar, nadat er binnen het overheidsorgaan een reorganisatie heeft plaatsgevonden geen functie meer is. De ambtenaar wordt alsdan aangemerkt als herplaatsingskandidaat en verkrijgt daardoor een bijzondere status.

Een overheidsorgaan dient, zich bewust te zijn van de gevolgen van een dergelijk (reorganisatie)ontslag. Hetgeen vanzelfsprekend betekent, dat het overheidsorgaan gedurende een zekere tijd dient te zoeken naar een andere (passende) functie. Deze periode is (in het algemeen) afhankelijk van de rechtspositieregeling van de desbetreffende ambtenaar en daarnaast afhankelijk van hetgeen de vakbonden hebben afgesproken met het overheidsorgaan en hebben neergelegd in het sociaal statuut.