Ontslag

Disciplinaire straf:

Indien het overheidsorgaan een dergelijke ontslaggrond hanteert, betekent dit, dat zij van mening is, dat de desbetreffende ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Lees verder.

Ongeschiktheid:

Indien het overheidsorgaan een dergelijke ontslaggrond hanteert, betekent dit, dat zij van mening is, dat de desbetreffende ambtenaar niet voldoet aan de (functie)eisen die aan de ambtenaar gesteld kunnen worden. Lees verder.

Reorganisatie:

Indien het overheidsorgaan een dergelijke ontslaggrond hanteert, betekent dit, dat zij van mening is, dat voor de desbetreffende ambtenaar, nadat er binnen het overheidsorgaan een reorganisatie heeft plaatsgevonden geen functie meer is. Lees verder.

Van rechtswege:

Een ambtenaar kan tijdelijk zijn aangesteld (op grond van proef). Een dergelijke aanstelling loopt van rechtswege (zonder dat daarvoor actie vanuit het overheidsorgaan vereist is) af. Lees verder.

Vormen van ontslag:

Een overheidsorgaan kan aan de ambtenaar de disciplinaire straf van voorwaardelijk of onvoorwaardelijke ontslag opleggen. Lees verder.