Secretariaat Bezwaarschriftencommissie

Indien er sprake is van een besluit is het voor belanghebbende(n) mogelijk om daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Over het algemeen wordt een dergelijk bezwaarschrift ter advisering voorgelegd aan een commissie. In een bezwaarschriftenprocedure krijgt een belanghebbende de gelegenheid zijn of haar bezwaarschrift mondeling (nader) toe te lichten ten overstaan van deze commissie.

Vaak stellen bestuursorganen een adviescommissies in, die de desbetreffende bezwaarschriften beoordelen (zogenoemde artikel 7:13 Awb commisies). Deze onafhankelijke adviescommissie brengt (binnen maximaal 10-14 weken) advies uit over het bezwaarschrift aan het bestuursorgaan. Zo wordt er door een onafhankelijke instantie gekeken of het besluit dat het bestuursorgaan heeft genomen voldoet aan de beginselen van behoorlijk bestuur en aan het materiƫle ambtenarenrecht en bestuursrecht. Het secretariaat van een dergelijke bezwarenadviescommissie (BAC) is in handen van de secretaris van de commissie.

De secretaris van de commissie heeft over het algemeen de volgende werkzaamheden:

Voeren van de correspondentie met belanghebbende(n) en gemachtigde(n)
Het (administratief)plannen van de hoorzitting
Opstellen (voorafgaand aan de hoorzitting) van een pre advies ten behoeve van de commissieleden
Opstellen (voorafgaand aan de hoorzitting) van mogelijke vragen ten behoeve van de commissieleden
Fungeren als secretaris ter hoorzitting
Opstellen van het verslag van de hoorzitting
Opstellen van het advies
HvL juristen verzorgt zowel op tijdelijke als structurele basis het volledige secretariaat van de bezwaarschriftencommissie bij bestuursorganen. Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nadere vragen hebt of wenst dat het secretariaat (of een onderdeel) van de bezwaarschriftenadviescommissie bij uw instelling wordt verzorgd door HvL juristen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de heer mr. M.R. Hoendermis middels telefoonnummer 070-3563779. Een e-mail zenden kan uiteraard ook; naar info@hvl-juristen.nl.