Afgeronde projecten

HvL juristen verzorgt regelmatig de tijdelijke invulling van openstaande vacatures en functies waarin tijdelijke man(vrouw)kracht noodzakelijk is. Onze interim juristen beschikken over de vereiste ervaring om snel, pragmatisch en doelmatig binnen uw instelling mee te draaien in het dagelijkse (werk)proces. Onze interim juristen worden daarnaast uitgerust met een volledig webbased kennissysteem waar zij 24 uur per dag kennis uit kunnen putten zodat zij altijd op de hoogte zijn van alle acualiteiten binnen het ambtenarenrecht en bestuursrecht. Onze interim juristen maken daartoe tevens gebruik van de backoffice van HvL juristen.

Voor Gemeenten

Een gemeente heeft een ambitieuze reorganisatie ingezet. HvL juristen levert een Senior interim ambtenarenrecht jurist om tijdens de bezwaarschriftenprocedure alle verweerschriften voor te bereiden en de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de behandeling van de bezwaarschriften ten overstaan van een externe adviescommissie.

Een gemeente heeft als gevolg van een vertrekkende Senior jurist tijdens de op te starten werving- en selectieprocedure behoefte aan invulling van de vacature door een interim ambtenarenrecht jurist. HvL juristen levert de interim Senior ambtenarenrecht jurist. Deze Senior jurist adviseert het management van de gemeente op strategisch vlak op het gebied van politiek gevoelige dossiers die verband houden met ontslag en en disciplinaire straffen.

Voor een gemeente vertegenwoordigt HvL juristen in samenwerking met een functiewaarderingsdeskundige de gemeente als verweerder n de bezwaarschriftenadviescommissie. HvL juristen is verantwoordelijk voor het opstellen van de verweerschriften, het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag ter zitting en het concipieren van de beslissing op bezwaar.

Voor Provincies

Een provincie heeft een reorganisatie ingezet. Alle bezwaarschriften van de medewerkers van de provincie gericht tegen het plaatsingsbesluit worden aan HvL juristen uitbesteedt. HvL juristen stelt ten behoeve van de bezwaarschriftenadviescommissie alle (pre)adviezen op en voert ten behoeve van de provincie het secretariaat van de externe bezwaarschriftenadviescommissie. Van de zittingen van de bezwaarschriftenadviescommissie worden door HvL juristen alle verslagen gemaakt.

Een provincie heeft tijdelijk tekort aan mankracht. HvL juristen levert een interim ambtenarenrecht jurist om de lopende werkzaamheden te verrichten. De interim jurist neemt de behandeling van de vezweerschriften en advisering van het management op zich.

Voor een onderzoeksinstelling

Het onderzoeksinstuituut kampte met een tekort aan mankracht. HvL juristen leverde in overleg met de afdeling Juridische zaken een interim ambtenarenrecht jurist. De ambtenarenrecht jurist adviseert het managment en voert namens het onderzoekstinstituut verweer namens het bevoegd gezag tijdens de rechtbankprocedures en bezwaarschriftenprocedures en bij de Centrale Raad van Beroep.