Inloopspreekuur

HvL juristen stelt u in staat om uw juridische vragen aan ons voor te leggen. De gespecialiseerde juristen houden daarom op woensdagen (13.00 uur tot 17.00 uur) en op vrijdagen (13.00 uur tot 17.00 uur) een inloopspreekuur. Het inloopspreekuur houdt in, dat aan u gevraagd wordt om alle relevante stukken mee te nemen naar het spreekuur, opdat de jurist uw kwestie juist kan beoordelen. Aan het spreekuur zijn eenmalige minimale kosten van € 35,- verbonden.

STAP 1

Als u wenst deel te nemen aan het inloopspreekuur dan dient u vooraf door middel van een e-mail kenbaar te maken dat u gebruik wenst te maken van het inloopspreekuur. Vvoor het verzenden van een e-mail klikt u hier. Vermeldt in de e-mail alstublieft uw naam en (mobiel)telefoonnummer. Indien gewenst kunt u alvast een aantal stukken digitaal meezenden.

STAP 2

Zodra u een e-mail hebt verzonden met daarin uw wens om deel te nemen aan het inloopspreekuur dient u vooraf de betaling van € 35,- te voldoen.