Onze werkwijze

HvL juristen heeft een breed scala aan cursussen op diverse niveaus ontwikkeld. Van aanstelling tot ontslag, het komt allemaal aan bod in bijvoorbeeld de cursus Inleidend ambtenarenrecht. Een cursus ideaal voor (beginnende) adviseurs arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, maar ook gewoon om de weggezakte studiestof nog eens te herhalen en op te halen. Maar ook cursussen op specifieke actuele onderwerpen waarvan wellicht de kennis nu juist op dat onderwerp dient te worden opgeschroefd. Het betreft in het bijzonder:

Inleiding in het ambtenarenrecht (meerdaags)
Actualiteiten ambtenarenrecht
Disciplinaire straffen
Ontslag
Vertrekregelingen
Arbeidsongeschiktheid
Functioneren
Detachering
Dienstongevallen
Nevenwerkzaamheden
Rode draad binnen alle cursussen vormt de uit de praktijk gegrepen casussen, jurisprudentie en voorbeelden. Aan het einde van de cursussen beschikt u over een cursusmap waarin vele aspecten nogmaals de revue passeren en welk u op elk gewenst moment nog eens kunt nalezen. Tevens beschikt u over de meest actuele wetgeving en jurisprudentie in de door ons verzorgde wetgevingsbundel.

De diverse cursussen zijn ideaal voor secretarissen van de diverse bezwaarschriften- en adviescommissies (Awb), maar ook voor (assistenten) personeelsmanagement adviseurs, HRM medewerkers, beleidsmedewerkers, juridisch medewerkers, adviseurs arbeidsvoorwaarden en rechtspositie alsmede hoofden P&O.

Kosten
De kosten voor de diverse cursussen bedragen € 200,- tot € 400,- (excl. BTW) per persoon. De prijzen zijn inclusief consumpties, lunch- en materiaalkosten. Om de overdracht van kennis optimaal te houden en een ieder maximaal de kans te geven zijn of haar (praktijk)vragen te stellen is er gekozen voor een maximum aantal deelnemers van 10 personen. Een minimum aantal deelnemers hanteren wij niet.

Locatie en tijden
HvL juristen verzorgt op uw verzoek elke cursus op uw locatie. Dit scheelt vanzelfsprekend in reistijd voor uw medewerkers. Het enige dat HvL juristen van u vraagt is een lokaal aan te wijzen als cursuslokaal.

Annuleringskosten

Indien blijkt, dat u onverhoopt op de door u reeds gereserveerde datum of data helaas verhinderd bent om aan de cursus deel te nemen zoeken wij natuurlijk graag een alternatieve datum voor u om u uiteindelijk alsnog deel te laten nemen aan de cursus op een andere dag. Het staat u natuurlijk vrij om uw deelname aan de cursus in te trekken. Indien u uw reservering van de cursus tot en met 20 dagen voor aanvang van de cursus intrekt brengen wij 25% annuleringskosten van de oorspronkelijke declaratie in rekening. Indien u uw reservering van de cursus vanaf 21 dagen voor aanvang van de cursus intrekt brengen wij 50% annuleringskosten van de oorspronkelijke declaratie in rekening. Indien u uw reservering van de cursus vanaf 5 dagen voor aanvang van de cursus intrekt brengen wij 75% annuleringskosten van de oorspronkelijke declaratie in rekening.