Maatwerk

HvL juristen verzorgt regelmatig bij overheidsinstellingen cursussen op het gebied van het ambtenarenrecht en in het bijzonder op specifieke onderwerpen binnen het ambtenarenrecht. De afzonderlijke cursussen, zoals die door HvL juristen worden aangeboden, kunnen echter worden samengevoegd tot één pakket, geheel overeenkomstig uw wensen. De afzonderlijke cursussen worden alsdan beschouwd als aparte modules. Afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemers, wordt aan een bepaalde module zodoende meer aandacht gegeven.

Afhankelijk van de wensen van de deelnemers wordt bijvoorbeeld langer stilgestaan bij bijvoorbeeld de module vertrekregelingen of de module disciplinaire straffen. De cursusdag(en) worden geheel afhankelijk van uw wensenpakket samengesteld. Vanzelfsprekend wordt met u afgestemt, op welke dag(en) en lokatie de maatwerkcursus zal worden verzorgd. De kosten per module per persoon, bedragen € 275,- excl. BTW (bij drie modules).

Modules
Inleiding in het ambtenarenrecht
Aanstelling van de ambtenaar
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Dienstongeval en aansprakelijkheid
De (dis)functionerende ambtenaar
Nevenwerkzaamheden
Disciplinaire straffen
Ontslag van de ambtenaar
Vertrekregelingen
Actualiteiten in het ambtenarenrecht