Disfunctioneren

Waaraan moet een beoordeling voldoen? Op welke aspecten moet ik letten? Welke mogelijkheden heeft de werknemer om tegen de beoordeling op te komen? Hoe zit het precies met informanten? Waarom moet een werknemer beoordeelt worden? Wat is het belang ervan? Wat zijn de consequenties als ik het niet doe? Hoeveel beoordelingen heb ik nodig als ik een werknemer wil ontslaan? Aan de orde komen derhalve de onderwerpen die van belang zijn voor een “goede”, maar vooral juridisch juiste boordeling van uw werknemer.

Rode draad binnen de cursus beoordeling van het functioneren van de ambtenaar vormen de uit de praktijk gegrepen casussen, jurisprudentie en voorbeelden. Aan het einde van de cursus beoordeling van het functioneren van de ambtenaar beschikt u over een cursusmap waarin vele aspecten van de juridisch juiste wijze van beoordelen van de ambtenaar de revue passeren en welk u op elk gewenst moment nog eens kunt nalezen. Tevens beschikt u over de meest actuele wetgeving die u kunt vinden in de door ons verzorgde wetgevingsbundel.

De cursus is ideaal voor secretarissen van de diverse bezwaarschriften- en adviescommissies (Awb), maar ook voor (assistenten) personeelsmanagement adviseurs, juridisch medewerkers, adviseurs arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, managers, teamchefs alsmede hoofden P&O.

Kosten
De kosten voor de cursus beoordeling van het functioneren van de ambtenaar bedragen € 275,- (excl. BTW) per persoon. Om de overdracht van kennis optimaal te houden en een ieder maximaal de kans te geven zijn of haar (praktijk)vragen te stellen is er gekozen voor een maximum aantal deelnemers van 10 personen.