Boete voor toezichthouders

De Wet bestuurlijke boete kleine ergernissen (voor toezichthouders)

Gemeenten hebben de mogelijkheid zelf boetes op te leggen voor het overtreden van gemeentelijke verboden en voorschriften (vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening, APV). Het gaat daarbij om zaken die “kleine ergernissen” genoemd worden, maar die voor veel overlast en verloedering kunnen zorgen. Bijvoorbeeld het verkeerd buiten zetten of dumpen van afval, graffiti, hondenpoep, wildplassen, het verkeerd parkeren van fietsen of het langdurig aan de straat parkeren van caravans. Hiertoe is binnenkort een wijziging van de Gemeentewet te verwachten.

De invoering van de bestuurlijke boete heeft nogal wat gevolgen voor de handhaving in de praktijk. De gemeentelijke toezichthouders krijgen er immers een nieuwe taak bij: het uitreiken van een aankondiging tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Voor wie?

Deze cursus is met name bedoeld voor hen die zich bezighouden met het toezicht in de openbare ruimte en met de administratieve juridische afhandeling daarvan. In de cursus zal aandacht besteed worden aan de praktische gevolgen van de invoering van de bestuurlijke boete, zoals het opmaken van een juridisch dichtgetimmerd rapport en de daarop volgende beschikking. Daarbij wordt natuurlijk ook stilgestaan bij de relatie met het strafrecht en de bestuurlijke boete zoals verwoord in de 4e tranche van de Awb. Ook zal de Wet op de uitgebreide identificatieplicht aan de orde komen.

Inhoud cursus

Wel of niet kiezen voor de bestuurlijke boete
Vereisten waaraan een toezichthouder klein ergernissen moet voldoen.
Bestuurlijk beboetbare feiten
Reikwijdte wetsvoorstel
Procedure bestuurlijke boete
Het opstellen van een rapportage en een
handhavingbeschikking Rechtsbescherming (bezwaar en beroep)
Relatie met de Wet op de uitgebreide identificatieplicht
Relatie met de strafrechtelijke procedure
Het maken van afspraken met politie en openbaar ministerie
Na het volgen van deze cursus kunt u “zelfstandig” een bestuurlijke boete opleggen. Daarnaast weet u wat er bij de invoering van de bestuurlijke boete komt kijken.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen € 350,- (excl. BTW) per persoon. De kosten zijn inclusief consumpties, lunch- en materiaalkosten. Om de overdracht van kennis optimaal te houden en een ieder maximaal de kans te geven zijn of haar (praktijk)vragen te stellen is er gekozen voor een maximum aantal deelnemers van 10 personen.

Tijden
De cursusduur betreft twee dagdelen van 9.00 uur tot 13.00 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur. De cursus wordt op basis van open inschrijving verzorgd op ons kantoor.

HvL juristen verzorgt daarnaast op uw verzoek de cursus (op de door u gewenste datum) bij uw instelling op kantoor. Dit scheelt uiteraard in reistijd voor uw medewerkers. Het enige dat HvL juristen van u vraagt is een lokaal aan te wijzen als cursuslokaal en een beamer met scherm te verzorgen.

Inschrijving
Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nadere vragen hebt of wenst op één van bovengenoemde data deel te nemen aan de cursus of u wenst dat de cursus bij uw instelling wordt verzorgd, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de heer mr. M.R. Hoendermis middels telefoonnummer 070-3563779. Een e-mail zenden kan uiteraard ook; naar info@hvl-juristen.nl. HvL juristen stelt u daarnaast in staat om online, direct achter uw computerscherm uw juridische vragen voor te leggen aan een gespecialiseerde jurist. Zodra u op de knop online hulp drukt wordt een live verbinding gestart met één van onze gespesialisserde juristen. U kunt uw juridische vragen direct stellen, geheel gratis.