arbeidsongeschiktheid

Wanneer is er (geen) sprake van arbeidsongeschiktheid? Wie bepaalt dat? Wat is de definitie van arbeidsongeschiktheid? Kan iemand die arbeidsongeschikt is daarnaast nog werken? Wat is situatieve arbeidsongeschiktheid? Wat kan ik ertegen doen? Mijn werknemer is situatief arbeidsongeschikt, en nu? Helpt mediation bij situatieve arbeidsongeschiktheid? Moet ik passende arbeid aanbieden? Wat is het verschil tussen passende arbeid en gangbare arbeid? Aan de orde komen de diverse aspecten van de arbeidsongeschikte werknemer en de regels, rechten en verplichtingen van de diverse actoren.

Rode draad binnen de cursus arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar vormen de uit de praktijk gegrepen casussen, jurisprudentie en voorbeelden. Aan het einde van de cursus ontslag van de ambtenaar beschikt u over een cursusmap waarin vele aspecten van de arbeidsongeschikte ambtenaar de revue passeren en welk u op elk gewenst moment nog eens kunt nalezen. Tevens beschikt u over de meest actuele wetgeving die u kunt vinden in de door ons verzorgde wetgevingsbundel.

De cursus is ideaal voor secretarissen van de diverse bezwaarschriften- en adviescommissies (Awb), maar ook voor (assistenten) personeelsmanagement adviseurs, juridisch medewerkers, adviseurs arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, casemanagers alsmede hoofden P&O.

Kosten
De kosten voor de cursus arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar bedragen € 300,- (excl. BTW) per persoon. Om de overdracht van kennis optimaal te houden en een ieder maximaal de kans te geven zijn of haar (praktijk)vragen te stellen is er gekozen voor een maximum aantal deelnemers van 10 personen.

Locatie en tijden De cursus wordt van 9.30 uur tot 13.00 uur op basis van open inschrijving verzorgt op ons kantoor