HVL jurist

HVL juristen is een modern, ambitieus en onafhankelijk kantoor van gespecialiseerde ambtenarenrecht juristen, dat individuele ambtenaren en overheidswerkgevers bijstaat in juridische procedures op het gebied van het specialistische vakgebied van het ambtenarenrecht. het is dus bij uitstek gespecialiseerd in het ambtenarenrecht juristen geniet landelijke bekendheid op het gebied van het disciplinaire tuchtrechtelijke ambtenarenrecht.

het is één van de weinige kantoren in Nederland dat zich alleen bezig houdt met ambtenarenrecht. In het bijzonder richten we op de juridische problematiek van (dreigend) ontslag van ambtenaren uit alle sectoren van de overheid. Een bijzondere expertise betreft het disciplinaire ontslag van de ambtenaar. Juristen procederen voornamelijk bij de diverse bezwaarschriftenadviescommissies, rechtbanken en in hoogste en laatste instantie bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Ervaring, deskundigheid, vertrouwelijkheid en gedegen actuele vakkennis zijn daarvoor vanzelfsprekend de leidraad en juist zo kenmerkend voor ons. Bekijk hier onze diensten.

Wij combineren klassieke waarden met vooruitstrevende automatiseringstechnieken om de clientéle efficient bij te staan. Een eerste kennismaking met onze snelle en flexibele werkwijze kunt u ook ervaren, door uw (juridische) vragen aan ons voor te leggen door middel van het vragenformulier. Nadat u het vragenformulier heeft ingevuld wordt u nog dezelfde dag teruggebeld om uw kwestie door te nemen met een gespecialiseerd ambtenarenrecht jurist; geheel gratis.

Een eerste kennismaking met onze flexibele werkwijze kunt u ook ervaren, door uw (juridische) vragen op het gebied van het ambtenarenrecht aan ons voor te leggen door middel van het onderstaande formulier. Nadat u het formulier heeft ingevuld wordt u nog dezelfde dag teruggebeld om uw kwestie door te nemen met een gespecialiseerd ambtenarenrecht jurist; geheel gratis.